Strategické poradenství
Každý dnes musí komunikovat se svým okolím. Ale ne nahodile, nýbrž prostřednictvím uceleného systému zohledňujícího aktuální situaci a potřeby. Tým specialistů C.V.G. dokáže navrhnout a připravit komunikační systém, vytvořit časový harmonogram, zajistit následnou realizaci i průběžné měření a vyhodnocování úspěšnosti této komunikace.

Media relations
Sdělovací prostředky mají zásadní vliv na to, zda veřejnost firmu zná a co si o ní myslí. Pro naše klienty dokážeme zajistit správné kontakty se správnými novináři. Výsledkem této práce je pozitivní publicita o našich klientech nebo tématech, která jsou pro ně důležitá. Pro novináře jsme důvěryhodným zdrojem informací a dokážeme profesionálním způsobem skloubit zájem byznysu a médií. Po dohodě umíme zajistit tiskové konference, vytvořit press kity a press tripy a také factory visit. Nedílnou součástí všech těchto služeb je také tvorba a správa databáze relevantních médií.

Advertoriály
Součástí efektivní komunikace není pouze reklama a eventy, ale také sdělení informace prostřednictvím komerčních textů v redakčních rubrikách tištěných a elektronických periodik. To, co jiné agentury nesprávně pojmenovávají jako „PR články“, my v C.V.G. chápeme jako advertoriály. Společně s klientem zhodnotíme cíl této komunikační kampaně, vybereme vhodná média, zajistíme v nich potřebný prostor a vytvoříme pro něj požadovaný obsah a to i včetně obrazových podkladů a DTP.

Event Marketing
Systém „4D komunikace“ vaší společnosti a vašich produktů přímo v akci venku mezi lidmi. Vedle toho umíme zajistit také produktové lounche a road show. Veškeré tyto aktivity zajišťujeme prostřednictvím vlastního materiálového vybavení a pomocí vybavení našich přímých dodavatelů (světla, zvuk, nová multimedia, mobilní pódia…). Řešení event marketing a sales promotion aktivit umíme zrealizovat i mimo území ČR. Kompletně zajišťujeme všechny druhy akcí od malých po megaakce pro stovky lidí.

Vydavatelská činnost
Návrh a realizace klientských a firemních magazínů. Redakční činnost. Tvorba prospektů a výročních zpráv. Komplexní grafické služby. Cílem C.V.G. je vydávat čtivé a graficky vydařené firemní magazíny, které budou zákazníky a partnery našich klientů bavit.

Digitální PR       
Facebook, Google+, Youtube, Twitter… Sociální sítě a sociální média mají stále větší potenciál a roli v komunikačním mixu každé společnosti. C.V.G. umí navrhnout a připravit komunikační systém, vytvořit časový harmonogram, zajistit následnou realizaci i průběžné měření a vyhodnocování úspěšnosti této komunikace. Součástí digitálního PR je z našeho pohledu i tvorba webových prezentací, které umíme nejenom navrhnout a vytvořit, ale také průběžně spravovat.